• ใช้ไฟร์ฟอกซ์กันเถอะ
  • คำแนะนำ24ข้อที่บล็อกเกอร์ควรรู้

ผมตามข่าวเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่ช่วงแรกที่มีทารกชาวจีนเสียชีวิตในวันที่ 17 กันยายน2551 เนื่องจากการบริโภคนมผงที่มีการปนเปื้อนซึ่งจริงๆแล้วจะใช้คำว่าปนเปื้อนก็ไม่ถูกต้องเสียทีเดียว เพราะการกระทำลักษณะนี้ต้องเรียกว่าจงใจใส่ลงไปในอาหารโดยเจตนา(Intentionally Adding) ซึ่งเกิดจากพ่อค้าคนกลางที่ไร้ซึ่งสมอง ประหารรอบเดียวมันยังน้อยไปด้วยซ้ำไป ผมก็ไม่ทราบว่าเขาเอาสมองส่วนไหนมาคิด...

 

เมลามีน

ทุกคำถาม ผมมีคำตอบ!

 

ระดับความเป็นพิษ?

LD50ค่า LD50 หรือระดับปริมาณสารพิษที่ทำให้จำนวนสัตว์ทดลองตัวอย่างตายลง50% ใช้วัดค่าความพิษเฉียบพลัน ค่าดังกล่าวยิ่งน้อยยิ่งแปลว่ามีความเป็นพิษเฉียบพลันสูง มีรายงานว่ามีค่าอยู่ระดับปริมาณ 3248 mg/kg ในสัตว์ทดลองหนูโดยการรับประทานเข้าไป ซึ่งปริมาณดังกล่าวอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกลือแกงด้วยซ้ำไป ส่วนเมลามีนในรูป melamine cyanurate มีค่าเท่ากับ 4100 mg/kg และ cyanuric acidมีค่าเท่ากับ 7700mg/kg อ้างอิงwiki

ตาราง เปรียบเทียบค่า LD50 เมื่อเข้าสู่ร่างกายด้วยการบริโภค ในตัวอย่างหนู1 และมนุษย์2

ชนิดของสาร ค่า LD50
ไวตามินซี1 11900 mg/kg
แอลกอฮอล์จากเมล็ดพืช1 10,600 mg/kg
เมลามีน1 3,248 mg/kg
เกลือแกง1 3,000 mg/kg
นิโคติน1 50 mg/kg
อะฟลาทอกซิน1 0.048 mg/kg
สารโบทูลินัม2 0.000001 mg/kg

ที่มา : wiki - median lethal dose

kgในนั้นคือ น้ำหนักตัวนะครับ..ส่วนระดับความเข้มข้นทีตรวจพบในนมผงซานลู่อยู่ที่ระดับความเข้มข้น  2.5 กรัม!! ต่อนมผง 1 กิโลกรัม และน้ำหนักตัวของเด็กทารกก็ไม่มาก แถมยังกินนมผงเป็นหลัก ไม่เหมือนคนโตที่บริโภคนมผงน้อยกว่าเด็กเยอะ ดังนั้นทารกจีนที่เสียชีวิต จึงได้รับเมลามีนจากนมผงเข้าไปมากเกินกว่าค่าปลอดภัยมาก

 

ใส่เมลามีนไปทำไม?

เจ้าเมลามีนมีโครงสร้างแบบนี้ครับ

โครงสร้างเมลามีน 

เมื่อใส่ลงไปในนมผงจะช่วยทำให้เมื่อละลายน้ำแล้ว นมจะมีเนื้อสัมผัสข้นขึ้น ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่ามีคุณค่าทางอาหารสูง และเมื่อเรานำตัวอย่างนมไปทำการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน ก็จะได้ปริมาณโปรตีนออกมามากผิดปกติ ซึ่งตามจริงแล้วนมวัวดิบนั้นจะมีปริมาณโปรตีนอยู่ระหว่าง 2.8-5% เท่านั้นเอง

การรับซื้อนมดิบ โปรตีนไม่ใช่ปัจจัยหลักในการกำหนดราคานมดิบด้วย ดังนั้นตีความได้เลยว่าอาหารสัตว์สำหรับเลี้ยงวัวนมในประเทศจีนไม่มีธาตุอาหารพอเพียง โดยปกติแล้วหลักการเลี้ยงวัวนมจะต้องให้ทั้ง อาหารหยาบ(ให้พลังงานเป็นหลัก) และอาหารข้น (เพื่อเพิ่มธาตุอาหารอื่น) แสดงว่าวัวประเทศจีนต้องขาดอาหารข้นแน่ๆ

 

นมผงบ้านเราส่วนใหญ่มาจากไหน?

ประเทศไทยนำเข้านมผงจากประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐ เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐเชคเป็นหลัก ผ่านตัวกลางคือกระทรวงพาณิชย์ภายใต้กรอบความร่วมมือเขตการค้าเสรี (FTA) มีส่วนลดภาษีขาเข้าเริ่มต้น 30% และลดลงทุกๆปีปีละ1% ส่วนถ้าบริษัทใดจะนำเข้ามาเอง จะต้องเสียภาษีนำเข้าประมาณ 200%ครับ

ผมมีเอกสารการแบ่งจัดสรรนมผง 55000ตัน ที่นำเข้าโดยกระทรวงพาณิชย์ เป็นเอกสารเผยแพร่ของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ครับ ดาวน์โหลด

จะเห็นว่ามีส่วนแบ่งเค้กก้อนนี้ถึง 70กว่าบริษัท โดยผลิตภัณฑ์เจ้าตลาดอย่างโฟร์โมสต์ และเนสท์เล่ได้มากที่สุดตามลำดับดังนี้

# บริษัท ปริมาณ(ตัน)
1 บ.ฟรีสแลนด์ ฟูดส์ โฟร์โมสต์ จำกัด 10791.77
2 บ.เนสท์เล่ ประเทศไทย จำกัด 7604.16
3 บ.เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ จำกัด 7477.73
4 บ.อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด 4487.41
5 บ.ดัชมิลล์ จำกัด 3840.47

และที่มีข่าวว่าบริษัทดัชมิลล์นำเข้านมผงจากประเทศจีน 100ตันนั้น เมื่อตรวจสอบที่มาก็พบว่ามาจาก ไชน่ามิลล์ ซึ่งไม่ได้อยู่ในแบล็คลิสท์ของทางการจีน ในส่วนนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยก็มีการกักตุน และผลการตรวจสอบก็ออกมาแล้วว่าปลอดภัย

มาตรฐาน ความปลอดภัยในการตรวจสอบอาหารบ้านเรามั่นใจได้แค่ไหน?

ผมตอบได้ว่ามั่นใจได้ครับ

เพราะโรงงานอาหารภายในประเทศเรา กว่าที่จะได้ผลิต ได้ขาย จำเป็นจะต้องผ่านหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการขอยื่นทะเบียนตำรับอาหาร, การขอใบอนุญาตผลิตอาหาร, การขอใบอนุญาตสร้างโรงงาน, การขอเลขทะเบียนอาหารกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ยังง่ายๆอยู่ ส่วนที่วุ่นวายมากๆคือขั้นตอนของการจัดทำมาตรฐาน GMP(Good Manufacturing Practice) SSOP(Sanitation Standard Operating Procedures) และ HACCP(Hazard Analysis Critical Control Point) จากหน่วยงานตรวจสอบ 

และที่สร้างยากที่สุดคือ ชื่อเสียง จริงไหมครับ ภาพลักษณ์สำคัญที่สุด ดังนั้นเรื่องอะไรละที่ทางโรงงานอาหารต้องเอาชื่อเสียงที่สร้างมานานนับปีมาเสี่ยงในช่วงนี้ด้วยละ

อีกส่วนหนึ่งที่ผมบอกว่ามาตรฐานการผลิตอาหารบ้านเราอยู่ในเกณฑ์สูงนั่นก็เพราะว่า จากการที่มีมาตรฐานการผลิตแล้ว Work Instruction หรือคู่มือปฏิบัติงานจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งการจัดทำนั้นต้องเขียนให้ละเอียดที่สุด เพื่อป้องกันการคาดเคลื่อนจากผู้ใช้งาน ยกตัวอย่าง การผสมจะต้องระบุว่าใส่ A B C อย่างละเท่าไหร่ ใส่อะไรก่อน-หลัง ตีผสมกี่นาที เป็นต้นครับ

 

อย. ทำงานช้าไปไหม?

ป้าย อย.ไม่ครับ ทำงานไวด้วยซ้ำไป ต้องชื่นชม เพียงแต่ว่าขาดการประชาสัมพันธ์ในระยะแรกเท่านั้น โดยเพิ่งจะมาประชาสัมพันธ์ติดต่อกันทุกวันในระยะหลัง ประกาศฉบับแรกเกี่ยวกับเมลามีน มาหลังจากข่าวการเสียชีวิตของทารกประเทศจีนวันเดียวเท่านั้น และจึงมีการเรียกผล