• ใช้ไฟร์ฟอกซ์กันเถอะ
  • คำแนะนำ24ข้อที่บล็อกเกอร์ควรรู้

ผมตามข่าวเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่ช่วงแรกที่มีทารกชาวจีนเสียชีวิตในวันที่ 17 กันยายน2551 เนื่องจากการบริโภคนมผงที่มีการปนเปื้อนซึ่งจริงๆแล้วจะใช้คำว่าปนเปื้อนก็ไม่ถูกต้องเสียทีเดียว เพราะการกระทำลักษณะนี้ต้องเรียกว่าจงใจใส่ลงไปในอาหารโดยเจตนา(Intentionally Adding) ซึ่งเกิดจากพ่อค้าคนกลางที่ไร้ซึ่งสมอง ประหารรอบเดียวมันยังน้อยไปด้วยซ้ำไป ผมก็ไม่ทราบว่าเขาเอาสมองส่วนไหนมาคิด...

 

เมลามีน

ทุกคำถาม ผมมีคำตอบ!

 

ระดับความเป็นพิษ?

LD50ค่า LD50 หรือระดับปริมาณสารพิษที่ทำให้จำนวนสัตว์ทดลองตัวอย่างตายลง50% ใช้วัดค่าความพิษเฉียบพลัน ค่าดังกล่าวยิ่งน้อยยิ่งแปลว่ามีความเป็นพิษเฉียบพลันสูง มีรายงานว่ามีค่าอยู่ระดับปริมาณ 3248 mg/kg ในสัตว์ทดลองหนูโดยการรับประทานเข้าไป ซึ่งปริมาณดังกล่าวอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกลือแกงด้วยซ้ำไป ส่วนเมลามีนในรูป melamine cyanurate มีค่าเท่ากับ 4100 mg/kg และ cyanuric acidมีค่าเท่ากับ 7700mg/kg อ้างอิงwiki

ตาราง เปรียบเทียบค่า LD50 เมื่อเข้าสู่ร่างกายด้วยการบริโภค ในตัวอย่างหนู1 และมนุษย์2

ชนิดของสาร ค่า LD50
ไวตามินซี1 11900 mg/kg
แอลกอฮอล์จากเมล็ดพืช1 10,600 mg/kg
เมลามีน1 3,248 mg/kg
เกลือแกง1 3,000 mg/kg
นิโคติน1 50 mg/kg
อะฟลาทอกซิน1 0.048 mg/kg
สารโบทูลินัม2 0.000001 mg/kg

ที่มา : wiki - median lethal dose

kgในนั้นคือ น้ำหนักตัวนะครับ..ส่วนระดับความเข้มข้นทีตรวจพบในนมผงซานลู่อยู่ที่ระดับความเข้มข้น  2.5 กรัม!! ต่อนมผง 1 กิโลกรัม และน้ำหนักตัวของเด็กทารกก็ไม่มาก แถมยังกินนมผงเป็นหลัก ไม่เหมือนคนโตที่บริโภคนมผงน้อยกว่าเด็กเยอะ ดังนั้นทารกจีนที่เสียชีวิต จึงได้รับเมลามีนจากนมผงเข้าไปมากเกินกว่าค่าปลอดภัยมาก

 

ใส่เมลามีนไปทำไม?

เจ้าเมลามีนมีโครงสร้างแบบนี้ครับ

โครงสร้างเมลามีน 

เมื่อใส่ลงไปในนมผงจะช่วยทำให้เมื่อละลายน้ำแล้ว นมจะมีเนื้อสัมผัสข้นขึ้น ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่ามีคุณค่าทางอาหารสูง และเมื่อเรานำตัวอย่างนมไปทำการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน ก็จะได้ปริมาณโปรตีนออกมามากผิดปกติ ซึ่งตามจริงแล้วนมวัวดิบนั้นจะมีปริมาณโปรตีนอยู่ระหว่าง 2.8-5% เท่านั้นเอง

การรับซื้อนมดิบ โปรตีนไม่ใช่ปัจจัยหลักในการกำหนดราคานมดิบด้วย ดังนั้นตีความได้เลยว่าอาหารสัตว์สำหรับเลี้ยงวัวนมในประเทศจีนไม่มีธาตุอาหารพอเพียง โดยปกติแล้วหลักการเลี้ยงวัวนมจะต้องให้ทั้ง อาหารหยาบ(ให้พลังงานเป็นหลัก) และอาหารข้น (เพื่อเพิ่มธาตุอาหารอื่น) แสดงว่าวัวประเทศจีนต้องขาดอาหารข้นแน่ๆ

 

นมผงบ้านเราส่วนใหญ่มาจากไหน?

ประเทศไทยนำเข้านมผงจากประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐ เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐเชคเป็นหลัก ผ่านตัวกลางคือกระทรวงพาณิชย์ภายใต้กรอบความร่วมมือเขตการค้าเสรี (FTA) มีส่วนลดภาษีขาเข้าเริ่มต้น 30% และลดลงทุกๆปีปีละ1% ส่วนถ้าบริษัทใดจะนำเข้ามาเอง จะต้องเสียภาษีนำเข้าประมาณ 200%ครับ

ผมมีเอกสารการแบ่งจัดสรรนมผง 55000ตัน ที่นำเข้าโดยกระทรวงพาณิชย์ เป็นเอกสารเผยแพร่ของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ครับ ดาวน์โหลด

จะเห็นว่ามีส่วนแบ่งเค้กก้อนนี้ถึง 70กว่าบริษัท โดยผลิตภัณฑ์เจ้าตลาดอย่างโฟร์โมสต์ และเนสท์เล่ได้มากที่สุดตามลำดับดังนี้

# บริษัท ปริมาณ(ตัน)
1 บ.ฟรีสแลนด์ ฟูดส์ โฟร์โมสต์ จำกัด 10791.77
2 บ.เนสท์เล่ ประเทศไทย จำกัด 7604.16
3 บ.เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ จำกัด 7477.73
4 บ.อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด 4487.41
5 บ.ดัชมิลล์ จำกัด 3840.47

และที่มีข่าวว่าบริษัทดัชมิลล์นำเข้านมผงจากประเทศจีน 100ตันนั้น เมื่อตรวจสอบที่มาก็พบว่ามาจาก ไชน่ามิลล์ ซึ่งไม่ได้อยู่ในแบล็คลิสท์ของทางการจีน ในส่วนนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยก็มีการกักตุน และผลการตรวจสอบก็ออกมาแล้วว่าปลอดภัย

มาตรฐาน ความปลอดภัยในการตรวจสอบอาหารบ้านเรามั่นใจได้แค่ไหน?

ผมตอบได้ว่ามั่นใจได้ครับ

เพราะโรงงานอาหารภายในประเทศเรา กว่าที่จะได้ผลิต ได้ขาย จำเป็นจะต้องผ่านหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการขอยื่นทะเบียนตำรับอาหาร, การขอใบอนุญาตผลิตอาหาร, การขอใบอนุญาตสร้างโรงงาน, การขอเลขทะเบียนอาหารกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ยังง่ายๆอยู่ ส่วนที่วุ่นวายมากๆคือขั้นตอนของการจัดทำมาตรฐาน GMP(Good Manufacturing Practice) SSOP(Sanitation Standard Operating Procedures) และ HACCP(Hazard Analysis Critical Control Point) จากหน่วยงานตรวจสอบ 

และที่สร้างยากที่สุดคือ ชื่อเสียง จริงไหมครับ ภาพลักษณ์สำคัญที่สุด ดังนั้นเรื่องอะไรละที่ทางโรงงานอาหารต้องเอาชื่อเสียงที่สร้างมานานนับปีมาเสี่ยงในช่วงนี้ด้วยละ

อีกส่วนหนึ่งที่ผมบอกว่ามาตรฐานการผลิตอาหารบ้านเราอยู่ในเกณฑ์สูงนั่นก็เพราะว่า จากการที่มีมาตรฐานการผลิตแล้ว Work Instruction หรือคู่มือปฏิบัติงานจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งการจัดทำนั้นต้องเขียนให้ละเอียดที่สุด เพื่อป้องกันการคาดเคลื่อนจากผู้ใช้งาน ยกตัวอย่าง การผสมจะต้องระบุว่าใส่ A B C อย่างละเท่าไหร่ ใส่อะไรก่อน-หลัง ตีผสมกี่นาที เป็นต้นครับ

 

อย. ทำงานช้าไปไหม?

ป้าย อย.ไม่ครับ ทำงานไวด้วยซ้ำไป ต้องชื่นชม เพียงแต่ว่าขาดการประชาสัมพันธ์ในระยะแรกเท่านั้น โดยเพิ่งจะมาประชาสัมพันธ์ติดต่อกันทุกวันในระยะหลัง ประกาศฉบับแรกเกี่ยวกับเมลามีน มาหลังจากข่าวการเสียชีวิตของทารกประเทศจีนวันเดียวเท่านั้น และจึงมีการเรียกผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยมาตรวจสอบ บางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงเรียกเก็บสินค้าช้าจัง ไม่ช้าครับเพราะการทำ product recall ผู้ผลิตเขาจะทำเองตามหลัก HACCP ไม่สามารถที่จะมาหมกเม็ดกันได้ อาหารทุกชิ้นมันจะมีที่มาที่ไปของมัน และสามารถทวนสอบย้อนกลับได้

จำนวนผลิตภัณฑ์ 80กว่าชนิด(ในขณะนี้) กับการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเคมี ซึ่งแน่นอนครับว่าต้องมีการทำซ้ำแน่นอน เอาง่ายๆ อย่างละ5ซ้ำ คุณก็ต้องเตรียมตัวอย่างไปแล้ว 400 ผมอยากบอกว่าเหนื่อยแทนเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบจริงๆ  เรามาให้กำลังเจ้าหน้าที่กันดีกว่าครับ

Comment

Comment:

Tweet

ยังรักประเทศนี้เหมือนเดิมคับ 555

Hot! Hot! Hot!

#52 By 茂盛 on 2009-01-15 20:40

ให้ข้อมูลแบบนี้ดีเลยคนจะได้รู้กันสักที ว่ายี่ห้อไหนได้คุณภาพยังไง จะได้ไม่เอาไปปนกับผลิตภัณฑ์อื่น ที่มีปัญหา ขอบคุณconfused smile

#51 By เกม (61.7.235.85) on 2008-12-22 10:03

เค้าก็บอกอยู่แล้วว่า ประเทศไทยนำเข้านมผงจากประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐ เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐเชคเป็นหลัก ผ่านตัวกลางคือกระทรวงพาณิชย์ภายใต้กรอบความร่วมมือเขตการค้าเสรี (FTA) มีส่วนลดภาษีขาเข้าเริ่มต้น 30% และลดลงทุกๆปีปีละ1% ส่วนถ้าบริษัทใดจะนำเข้ามาเอง จะต้องเสียภาษีนำเข้าประมาณ 200%ครับ

ของจีนไม่ได้กินหรอก

#50 By HAAh (118.172.96.227) on 2008-12-10 13:29

อ๋อๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ sad smile งงแฮ่ะ sad smile embarrassed แป่ว

#49 By Bento (125.25.16.206) on 2008-12-03 19:26

นี่หนอคนไทย

ตื่นเต้นตูมตูม


จีนเค้าก้อกินมานนานแล้วแหละมั้ง

ฮ่าๆ

#48 By hazuki (118.174.164.182) on 2008-11-29 15:17

ยังไงก็ทางที่ดีให้ติดตามข่าวสารจาก อย. เป็นหลัก หรือไม่งั้นทานยี่ห้อไหนก็เข้าไปเช็คในเวปของเค้าได้ อย่างเราทานโฟร์โมสมาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ไม่เห็นป่วยเป็นไรนี่ ตอนนี้ทางโฟร์โมสก็ออกมาแถลงข่าวแล้วด้วย รายละเอียดตามนี้เลยนะ http://talk.mthai.com/topic/35805

#47 By mina (118.172.106.44) on 2008-11-26 08:00

เชื่อมั่นในอย.ไทยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะ

บอกว่าอันไหนกินได้ ก็กิน

open-mounthed smile

#46 By iDoi* on 2008-10-21 00:57

Hot! Hot! ขาดศีลธรรมใช่ไหมคะ แบนี้น่า...

#45 By yp-rum on 2008-10-11 09:21

งืม ขอบคุณที่ช่วยแก้นะ บล็อกเทพมาอะ -*-

#44 By NeverSay on 2008-10-10 20:41

เพิ่งรู้เหมือนกันครับ เมลานีนมันคืออะไร
ตอนแรกนึกว่า เมลานิน sad smile
ได้รับความรู้แยะเลยคับ ขอบคุณมากๆ

#43 By hackerlife on 2008-10-10 06:14

sad smile เหนื่อยแทน

#42 By Strawberry Sunday on 2008-10-08 10:38

ขอบคุณมากครับ ชัดเจนดี
น่าจะมีข่าวทีให้ความชัดเจนขนาดนี้ได้บ้างนะครับ

#41 By ch_a_m_p on 2008-10-08 02:08

อ่านแล้วสบายใจ ในการดื่มนมขึ้นเยอะเลยละคะ
เอาไปเลย..Hot! Hot! Hot!

#40 By MayaKniGht on 2008-10-06 20:11

ข้อมูลเยี่ยม big smile Hot!

#39 By ไอ้แป้น : i-phan on 2008-10-06 16:41

big smileข้อมูลเพียบบบบบบบบบบบบบบบ Hot! Hot!

#38 By caffeineaddict on 2008-10-06 14:02

เรื่องของเรื่องเกิดจาก ความฉลาด(แบบโกงๆ) ของใครบางคน ซึ่งใส่ของไม่มีประโยชน์ ซ้ำยังจะสามารถเกิดโทษได้อีก ที่หวังผลประโยชน์ และแล้วประชาชนตาดำๆผู้ไม่รู้อิโน่อิเน่อะไรก็รับกรรมไป tongue

เจอเรื่องแบบนี้แล้ว เวลาจะกินจะใช้อะไรคงต้องดูให้ดีกว่านี้แล้วล่ะค่ะ ไม่แน่ว่าของที่ใช้อยู่ในตอนนี้ อาจจะมีบางอย่างปลอมปนและสะสมในตัวเราโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้sad smile

#37 By tomoo~kawaii on 2008-10-06 10:58

ขอบคุณมากค๊าบ Hot!

#36 By PUMP201 on 2008-10-06 01:58

โห!!
รุ้อะรยใหม่ ๆเยอะมาก ๆเลยค่ะ
ขอบคุนนะค่ะ:)

#35 By VIXEN, on 2008-10-05 23:20

ตอบ #33 ครับ

เห็นว่าเคยเขียนเอนทรี่ซุปไก่มา การวัดปริมาณโปรตีน ก็ใช้วิธี เจลดาล นี่แหละครับ โดยใช้หลักการหา N ในตัวอย่าง สำหรับอาหารที่มีเมลามีนปนเปื้อน ก็จะมีปริมาณ N สูงขึ้นมาก เนื่องจากมี N เพิ่มมา 6ตัวต่อ1โมเลกุล ซึ่งคนละกรณีกับ Non-protein nitrogen ซึ่งในนมเราจะคูณกลับเข้าไป 6.25 (ประมาณนี้) แต่ในนมผงซานลู่จะมี N ปลอมๆ จากเมลามีน ซึงจะได้ค่าที่โอเว่อร์มากๆ

#34 By palermos on 2008-10-05 22:15

งงครับ แล้วโปรตีนมันสูงขึ้นได้ไงอ่ะ

#33 By Shuu Exteen on 2008-10-05 18:29

ห่วงแต่ของจีน แล้วของประเทศอื่นไม่ห่วงว่าจะมีมั่งรึ?
ไม่แน่อย่างไทยอาจจะมีก็ได้open-mounthed smile

#32 By gneap{♥}m on 2008-10-05 14:45

โอ้โห จีนนี่ เรื่องฉาวๆก็เยอะนะ รู้สึกว่าเรื่องหลายๆเรื่องดีๆจะกลบหมด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่อเศรษฐกิจ โอลิมปิก สำรวจอวกาศ แต่เบื้องหลังนี่ สุดๆtongue Hot!

#31 By Ratcicle on 2008-10-05 14:06


แรกๆงง ต้องยอมรับว่าตกเคมี

แต่ช่วงหลังๆนี้เยี่ยมไปเลยcry

#30 By be-gift on 2008-10-05 00:07

อ่านแล้วสบายใจขึ้นเยอะนะ
เหลือบไปเห็นสูตรโครงสร้าง...เพิ่งเรียนเคมีอินทรีย์มาวันนี้เอง ^^;

อ้อ...ตั้งแต่มีเรื่องเมลามีนมา ไม่รู้ทำไมคนโทรผิดบ่อยจัง ชอบติ๊ต่างว่าบ้านเราเป็น อย. ทุกที...สงสัยเบอร์คล้ายๆกัน T^T

#29 By HeDw!g on 2008-10-04 23:09

Hot! Hot!

ไม่รู้ กินไปหลายอย่างแล้ว
ทำไมเพิ่งมาตื่น ใส่มาแล้วหลายปีแต่เพิ่งรู้มากกว่ามั้ง?

#28 By KX*非飞 on 2008-10-04 22:49

ชื่อเสียงเป็นสิ่งที่สร้างยาก แต่ปลิวง่ายมากๆ จริงครับ

#27 By T o' M @ ZZ u ครับ on 2008-10-04 22:40

CHINA เห็นตัวอักษรนี้น่ากลัวกว่าเมลามีนอีกค่ะsad smile

#26 By Meowzilla Zilla on 2008-10-04 22:32

คิดมาตั้งแต่แรกแล้วครับว่าไม่น่ากลัว
คิดซะว่าอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิด
คนก่อนหน้าเราเขาก็บริโภคมาเยอะ

ได้ความรู้ดีมากๆเลยครับ

Hot!

#25 By cvane on 2008-10-04 19:33

เพิ่งรู้แฮะว่าเมลานีนทำให้นมมันข้นขึ้น

#24 By เคนหนี้ on 2008-10-04 19:32

ผมว่าเราแข็งแรงกันมากนะครับ
ไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอก
เรากินผงชูรสมาตั้งนานแล้ว
ทั้งๆที่คนผลิตออกกฏหมายห้ามคนของเขากิน
แต่ส่งออกมาให้เรากินกัน

#23 By Deear Gaeseng on 2008-10-04 19:19

ผมว่า อ.ย. ทำงานเร็วดีนะ
บางประเทศยังเพิ่งประกาศงดจำหน่ายนมจากจีนอยู่เลย

#22 By DArKer (58.10.93.81) on 2008-10-04 18:55

ข้อมูลครบถ้วน กระจ่างชัด
ยอดเยี่ยมครับ

big smile Hot!

#21 By supameeh on 2008-10-04 17:50

อย่างนี้ก็กินนมที่ผลิตในประเทศได้อย่างสบายใจได้แล้วใช่ไหมคะbig smile

ขอเป็นกำลังใจให้กับพวกเจ้าหน้าที่ด้วยคนคะconfused smile
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีดีนะคะ
big smile

#19 By ~memay~ on 2008-10-04 16:28

รับทราบครับ
แต่ไอ้คนทำนี่มันทุเรศจริงๆ เลยนะ Hot!

#18 By gsawa on 2008-10-04 16:09

โฟร์โมสต์นำเข้านมเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
ปกติอุดหนุนแต่เนสท์เล่กับดัชมิลล์ง่ะ confused smile

#17 By Bluemoon on 2008-10-04 15:49

+1

#16 By ซูเนะโอะ on 2008-10-04 13:54

ขอบคุณสำหรับข้อมูลความเป็นพิษครับ

เรื่อง อย. ผมเข้าใจครับ ชื่นชมว่าทำงานได้เร็วดี
แต่เรื่องการสั่งเก็บ รู้สึกทางห้างไ่ม่ค่อยร่วมมือเท่าไหร่
ผมเดิน Tops ยังเจอสินค้าที่เรียกเก็บวางหราเต็มเลย

Hot!

#15 By โก๋สิจ๊ะ on 2008-10-04 13:52

กลัว เมลานินมากกว่า
กลัวดำ555open-mounthed smile

#14 By ouly on 2008-10-04 13:51

น้องหมีโคล่าของหนู..sad smile
ขอบคุณมากฮะสำหรับความรู้ใหม่ๆ
มิน่าล่ะ วันก่อนไปเดินหาดัชมิล ไม่เจอ XD
เอาไปตรวจอยู่นี่เอง

#12 By ☆ •★ [ CHiNG ] ★•☆ on 2008-10-04 13:21

แม่ผมแพนิกไปเลย ไม่กล้ากินนม sad smile Hot!

#11 By pisces on 2008-10-04 12:53

open-mounthed smile อ่า..

#10 By on 2008-10-04 12:13

มีอยู่แต่น้อยผมว่าก็อันตรายแล้วอ่ะ ตายผ่อนส่งแทน

#9 By Shuu Exteen on 2008-10-04 10:32

ของจีนนี่ต้องระวังหลายอย่างเลย โดยเฉพาะอาหาร เห็นหลายอันและแต่ นมคราวนี้แรงมากangry smile

#8 By Pink clouds on 2008-10-04 10:28

โอ้ววว... ต้องทำความเข้าใจใหม่ซะแล้วนะคะเนี้ย
*โค้งขอบคุณนะคะ* .... ก่อนไปแปะ Hot! Hot! Hot!

แฮปปี้ๆ นะค่า ♥

#7 By monobear™ ★ on 2008-10-04 10:04

อ่า...มันเป็นอย่างนี้นี่เองHot!

#6 By (^_^)/nana on 2008-10-04 09:54

ตอนนี้ก็ต้องระวังแค่ของกินมาผลิตในจีน กับเครือข่ายเท่านั้นสินะsad smile

#5 By S.Sasi on 2008-10-04 09:00

ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เพราะอาหารก็มีเยอะมากมายเหลือเกิน ทำงานกันเหนื่อยแย่
แต่อย่างน้อยก็ทำให้คนไทยสุขภาพการบริโภคดีขึ้นbig smile

#4 By Chocolate Emotion on 2008-10-04 08:58

sad smile เอาพลาสติกมาใส่ให้กิน จริงๆแล้วจีนเก่งหลายอย่างนะ แต่เก่งแบบขี้โกง

#3 By ตุ้มเป๊ะ on 2008-10-04 08:33